Skulle du vara garvare eller befallningsman?
Skulle du vara garvare eller befallningsman

Hurudant hade ditt liv varit för 115 år sedan?

I det här leklynta testet kan du få en inblick i hurudant ditt liv hade tett sig år 1905 i samma ålder som nu.

Kysymyskuva 1

Börja testet. Jag är…

Jag bor i...

Min ålder är...

Jag arbetar eller studerar inom...

Tag testet på nytt

KPO 155 -logo

#kpo115